Nya träd varje månad

Genom att plantera träd varje månad bidrar EgnaPlektrum.se direkt till att minska CO2-utsläppen. Träd absorberar koldioxid under sin växtprocess, vilket hjälper till att bekämpa den globala uppvärmningen och förbättra luftkvaliteten.

Se vår skog och mål

EgnaPlektrum;
Hållbart entreprenörskap

  • Bidrag till CO2-minskning
  • Förbättra biologisk mångfald
  • Stärka företagets image och kundrelationer
  • Inspirerar och motiverar andra
  • Långsiktiga investeringar i planeten

Vår partner:

För en bättre värld

EgnaPlektrum omfamnar vi hållbart entreprenörskap inte bara som en affärsstrategi, utan också som ett väsentligt värde som ligger till grund för alla våra aktiviteter. I en värld som blir allt mer medveten om mänsklighetens inverkan på planeten, anser vi att det är vårt ansvar att agera som förvaltare av jorden. Det är därför vi, förutom att skapa skräddarsydda musikinstrument och tillbehör, engagerar oss i miljön genom att aktivt bidra till att minska CO2-utsläppen.

Vårt initiativ “The EgnaPlektrum forest” speglar vårt engagemang för detta uppdrag. Genom att plantera två träd varje månad tar vi konkreta steg mot CO2-kompensation och bidrar till återplanteringen av vår planet. Dessa träd spelar en avgörande roll för att absorbera CO2, producera syre och återställa naturliga livsmiljöer, vilket skapar en hälsosammare, grönare värld.

även plantera ett träd